Disclaimer

Zorgvuldigheid

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. SD Creative Agency is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. SD Creative Agency garandeert niet dat deze website of de server waarop deze beschikbaar wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid.

Bescherming persoonsgegevens

Indien de gebruiker zijn of haar gegevens via deze website achterlaat, zullen deze in overeenstemming met de geldende wetgeving worden beschermd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door SD Creative Agency om informatie te verstrekken over SD Creative Agency. Een gebruiker kan te allen tijde door middel van een schriftelijk verzoek bewerkstelligen dat de door hem of haar ingevoerde gegevens worden verwijderd uit het SD Creative Agency in bestand.

Verwijzingen

Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. SD Creative Agency is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren of de niet beschikbaarheid van de websites van derden en aanvaard ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is SD Creative Agency aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde. Informatie op de websites van derden binden SD Creative Agency op geen enkele wijze. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SD Creative Agency is het niet toegestaan om op een website een koppeling te maken naar de website van SD Creative Agency. Ook het koppelen van de website van SD Creative Agency aan andere websites of daarmee vergelijkbare activiteiten zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SD Creative Agency, is niet toegestaan

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) de website van SD Creative Agency, waaronder mede begrepen het auteursrecht, behoren toe aan SD Creative Agency tenzij anders aangegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op www.sdcommunicatie.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.