Er is meer dan werk alleen!

SD Creative Agency vindt het belangrijk om ons vrijwillig inzetten van expertise, menskracht, faciliteiten of netwerken in de lokale samenleving door bedrijven of ondernemers ten behoeve van specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen. Bij SD houden wij niet van vage beloftes. Wij zijn oprecht van mening dat wij als bedrijf verplicht zijn om iets terug te doen voor de maatschappij.

De afgelopen jaren hebben we diverse goede doelen gesteund. Stuk voor stuk initiatieven die wij een warm hart toe dragen en waarvoor wij onze kennis en kunde inzetten.

Wie goed doet, goed ontmoet …

Sofie Jordens

Maatschappelijk betrokken, vanuit ons hart.