Er is meer dan werk alleen!

Bij SD Creative Agency vinden we het belangrijk om onze expertise, menskracht, faciliteiten of netwerken vrijwillig in te zetten in de lokale samenleving ten behoeve van specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen. Wij houden niet van vage beloftes en zijn oprecht van mening dat wij als bedrijf verplicht zijn om iets terug te doen voor de maatschappij.

De afgelopen jaren hebben we diverse goede doelen gesteund. Stuk voor stuk initiatieven die wij een warm hart toe dragen en waarvoor wij onze kennis en kunde inzetten.

Wie goed doet, goed ontmoet …

Maatschappelijk betrokken, vanuit ons hart.